ឃា ត ក.ម្ម ដ៏សាហាវលេីជនជាតិចិនម្នាក់​ នៅខុនដូបាលី៥​ ក្នុងខណ្ឌចំការមន (មានវីដេអូ)

0
935
views

មានក រ ណីឃា ត ក ម្ម ចា ក់ ស ម្លា .ប់ ច្រេីន កាំ បិ តនៅចំណុចមុខបន្ទប់លេខ១០A២​ ជាន់ទី​១០​ ក្នុងខុនដូបាលី៥​ ផ្លូវចៃកា​ ក្រុម​៧៨​ ភូមិ​១៤​ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់​ ខណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី​៤ ខែឧសភា​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ២០២១​ វេលាម៉ោង​ ២៣:៣៤នាទី​យប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ស មត្ថកិច្ច​ ដែលទេីបនឹងទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី៦​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១​ បានឱ្យដឹងថា​ ជនរងគ្រោះ​ឈ្មោះ​ហៅ​ Xiao Cao ភេទប្រុស​ អាយុប្រហែល​ ២៥ឆ្នាំ​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនជាតិ​ចិន​ ស្នាក់នៅខុនដូបាលី៥​ បន្ទប់លេខ​២៣B០៨ ជាន់ទី​២៣​ ផ្លូវចៃកា​ ក្រុម​៧៨​ ភូមិ​១៤​ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់​ ខណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យតាមរយ:កាមេរ៉ាសុវត្តិភាពឃេីញថា​ នៅថ្ងៃទី​៤​ និងទី៥​ ខែឧសភា​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ២០២១​ វេលាម៉ោង​ ២៣:៣៤នាទី​យប់​ ជនរងគ្រោះឈ្មោះ​ Xiao Cao​ បានរត់ចេញពីជណ្តេីរជេីងជាន់ទី១០​ ក្នុងខុនដូបាលី៥​ សំដៅមកកាន់ជណ្តេីរយន្ត​ ភ្លាមនោះស្រាប់តែមានជនស ង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ​ ១នាក់​ ភេទប្រុស​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានរត់ដេ ញតាមជនរ ងគ្រោះពីក្រោយដោយមានកាន់កូនកាំបិត​ ១​ នៅដៃខាងស្តាំ​ លុះពេលរត់ដេញទាន់ជនរងគ្រោះ​ ជនស ង្ស័យបានយ កដៃឆ្វេងរុញជនរ ងគ្រោះផ្ទប់នឹងជញ្ជាំង​ ហេីយដៃស្តាំ កា ន់ កូ ន កាំ បិ ត ចា ក់ ទៅ លេីដងខ្លួនរបស់ជន
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រងគ្រោះជាច្រេីន កាំ បិ ត ប ណ្តា ល ឱ្យ ហូ រ ឈា ម ជោ គជាំ​ ហេី យជ នរងគ្រោះបានដេីរចេញបានពីរ​ បីជំហ៊ាន​ ក៏បានដួ ល ស្លា ប់ នៅមុខបន្ទប់លេខ១០A២តែម្តង​ ចំណែកជនស ង្ស័យ បា នរត់គេចខ្លួនចុះតាមជណ្តេីរយន្តមកជាន់ផ្ទាល់ដី​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយដេីរចេញពីខុនដូបាលី៥​គេចខ្លួនបាត់ទៅ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា​ ភិនភាគជនសង្ស័យ​ មាឌធំ​ កម្ពស់ប្រហែល​ ១៧០​សង់ទីម៉ែត្រ សម្បុរស​ ពាក់អាវយឺតដៃខ្លីពណ៍ខ្មៅ​ មានរូបព័ណ៌មាសពីមុខ​ ស្លៀកខោរក្រណាត់ជេីងខ្លី​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ណ៌ខ្មៅ​ ពាក់មួកក្រណាត់ព័ណ៌ខ្មៅ​ មានអក្សរព័ណ៌សពីមុខ​ ពាក់ស្បែកជេីងប៉ា ត់តាព័ណ៌ស​ មានស្ពាយកាបូបចំហៀងធំមួយពណ៍ទឹកសមុទ្រ​។ បច្ចុប្បន្ន​កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វេីការស្រាវជ្រាវ​ ជនស ង្ស័យរូបនោះហេីយ ៕ ប្រភពពី:CNC

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​