យុវជន៤នាក់ដែលជួបជុំផឹកស៊ីត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ សម្រេចផ្ត ន្ទាទោ សដាក់ពន្ធនាគារ១ឆ្នាំនិងពិន័យ១លានរៀល

0
335
views

តាកែវ៖ ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ នៅថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានស ម្រេចផ្ត ន្ទាទោ​​ សដា ក់ព ន្ធ នាគារយុវជន ៤នាក់ ដែលល្មើ សប ម្រាមជួបជុំគ្នាស៊ីផឹកចា ក់បាស់ រាំនៅឃុំបឹ ងត្រា ញ់ខាងជើង ស្រុកសំរោង រយៈពេល១ឆ្នាំ និងពិន័ យជាប្រា ក់
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងម្នាក់ៗ១លានរៀល ក្រោមបទមិនគោរពវិធានរដ្ឋបាល និងបទរារាំងដល់ការអ នុវត្តវិធានការ តាមរយៈ ការប្រកាសសាលក្រម ។ អង្គសវនាការជំ នុំជ ម្រះ តាមនីតិ វិ ធីនៃការបង្ហាញខ្លួនភ្លាម របស់តំណាងអយ្យការ ធ្វើឡើងដែលសមាសភាព ចៅក្រមជំ នុំជ ម្រះមានលោក នូ ដារ៉ា
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងតំណាងអយ្យការ លោក ស៊្រីវ គឹមស្រស់។ យុវជនទាំង៤ដែលត្រូវបានផ្ត ន្ទា ទោ សជា ប់ព ន្ធនាគាររយៈពេល១ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗ១លានរៀលនេះ ផ្អែកលើស ណុំរឿ ង​ព្រ ហ្មទ ណ្ឌលេខ ២៦០ ចុះថ្ងៃទី១៩-០៤-២០២១ ស្របតាមប ទ បញ្ញត្តិមាត្រា៤ មាត្រា១០
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមាត្រា១១ នៃច្បា ប់ស្តីពី វិធា នការទ ប់ស្កាត់ការឆ្លងរាល ដាល នៃជំងឺកូវីត-១៩ និងជំងឺឆ្លងកា ចសា ហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នា ក់ធ្ង ន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ដែលហាមការជួប ជុំគ្នា ដើម្បីទប់ស្កា​ ត់​ការឆ្លងរាលដាល​ជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ ៕