គូស្នេហ៍ចិត្តបុណ្យ! គូដណ្ដឹងជាគ្រូពេទ្យមួយគូរ បានជួយលោកតាកំសត់អង្គុយលក់ទឹកជាមួយនឹងស្បៀងនឹងថវិការចំនួន…

0
302
views

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីឃើញផេក ម្ចាស់ហាង TH5 medical equipment/ផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារពេទ្យ បង្ហោះរូបលោកពូម្នាក់ដែលរកស៊ីរបររុញរទេះលក់ភេសជ្ជៈតាមដងផ្លូវដោយទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបិទខ្ទប់ គ្មានមនុស្សសោះនោះក៏ លោកពូម្នាក់ដែលត្រូវបានគេថតមិនដឹងខ្លួននោះក្រោយពីរុញរទេះលក់គ្មានអ្នក
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទិញសោះក៏អង្គុយអស់សង្ឃឹមត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍សម្តែងការអាណិតយ៉ាងខ្លាំងដល់គាត់ដោយឡែកយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកុមារវ័យក្មេងម្នាក់ និង គូដណ្តឹង ទន្តបណ្ឌិត វន សូវីឡែន នៅថ្ងៃនេះ បានសរសេររៀបរាប់ដូច្នេះថា៖​ “សប្បាយចិត្តណាស់ ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានប្រគល់ថវិកាដែលបងប្អូនបានចូលរួមទៅអ៊ុំប្រុសលក់ទឹកគ្រប់ចំនួន ព្រមជាមួយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថវិការសរុបមាន : 1004$ , លុយខ្មែរ 40000រៀល (ដកទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអស់140$ ) ចំនួនលុយនៅសល់ប្រគល់ជូនលោកតាសរុប ដូល្លា374$ ,លុយខ្មែរ 2លានរៀល។ អរគុណការចូលរួមចែករំលែកជាមួយពួកខ្ញុំ ជូនបុណ្យទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូន🙏🏻🙏🏻”៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​