ថ្ងៃសិរីសួស្តី បែជួបរឿងអញ្ចឹងទៅវិញ អាណិតតែម្ចាស់ដើមការទេ!ផ្អើលពេញរោងការ វា យគ្នាមួយភូមិទល់មួយភូមិ (មានវីដេអូ)

0
417
views

ថ្ងៃសិរីសួស្តី បែ ជួ បរឿងអញ្ចឹងទៅវិញ អា ណិតតែម្ចា ស់ដើមការទេ!ផ្អើលពេញរោងការ វា យគ្នាមួយភូមិទល់មួយភូមិ (មានវីដេអូ)

ថ្ងៃសិរីសួស្តី បែជួ បរឿ ងអញ្ចឹងទៅវិញ ផ្អើលពេញរោ ងការ ក្រោយមានក រណីវា យ គ្នា មួយភូមិទល់មួយភូមិ ដែលហេ តុការណ៍ នេះកើ តឡើងស្ថិត នៅភូមិសំអោង ឃុំមាន​រិទ្ធ

ស្រុក​សណ្ដាន់ ខេត្ត​កំពង់​ធំ ហេតុការ ណ៍នេះកើតឡើ ងនៅម៉ោងប្រហែលជា២រសៀល ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះបើតា មការប ង្ហោះរបស់ គណនេ យ្យហ្វេសបុក ឈ្មោះ “ចាន់ ណា Music” ។