ក្តៅៗ៖ មានករណី បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ បាន ស្លា ប់ ក្នុងហេតុការណ៍ បា . ញ់ គ្នា នៅផ្លូវស្តុបពាណិជ្ជកម្មផ្លូវឯករាជ្យ

0
208
views

ព័ត៌មានបឋម៖ មុននេះបន្តិច នៅវេលាម៉ោងប្រហែល៨ព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីបុរសជនជា តិចិន ម្នាក់ បា ន ស្លា ប់ ក្នុងឡាន ក្នុង ហេតុការណ៍ កា រ បា ញ់ ប្រ ហា រ គ្នា នៅផ្លូវស្តុបពាណិជ្ជកម្មផ្លូវឯករាជ្យ ក្រុងព្រះសីហនុ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ចបានឃា ត់មនុស្ស២នាក់ ខ្មែរម្នាក់ ចិនម្នាក់ ក្នុងហេតុការណ៍នោះ (ខ្មែរម្នាក់ និងចិនម្នាក់) ហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ច កំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យ នៅកន្លែងកើតហេតុ៕