លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បង្ហោះសារខ្លីមួយ ហាក់ដូចជាចង់វិលត្រឡប់ទៅ…

0
119
views

ទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវល្អក់ក ករនឹងគ្នាយ៉ាងណា ក៏គេសង្កេ តឃើញលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ហាក់ដូចជានៅមិនទាន់អស់អាល័យពីភរិយា និងកូននោះទេ ដោយលោកតែងតែបានប ង្ហោះរូបភាពជាមួយកូនៗជារឿ យៗ រួមជាមួយនឹងសារមួយចំនួនដោយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគិតថា លោកឧកញ៉ាប្រហែ លជានៅមិនទាន់អស់អា ល័យពីភរិយានៅឡើយនោះទេ

ស្របពេល ដែលលោកបានប ង្ហោះសារយ៉ាងចា ក់ដោ តមួយថា “សប្បាយចិត្តណាស់បានកូនៗមកគេ ងជាមួយ។ រាត្រីសួស្តីណាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីបន្ទប់គេ ងថ្មីមួយខែចុ ងក្រោយនេះ។ គុណ 1,000 សំពៅ ទោសមួយចូ លទៅរលា យខ្ទេ ចខ្ទី គ្មានសល់។ មនុស្សមិនមែនជាទេវតាដែលធ្វើមិនចេះខុស កំហុ សខុ សឆ្គ ងតែងតែមានក្នុងនា មជា

មនុស្ស មានរូប មានទុ ក្ខ មានការ យល់ច្រ លំរមែងតែងតែធ្វើអោយយើងមានការគុំ គួ នក្តៅក្រហា យ ស្អ ប់ខ្ពើ មគ្នា លាបពណ៍ ចោទប្រកា ន់ ថ្កោ លទោ សគ្នា អ ត់រឿ ង ធ្វើអោយមានរឿង រឿងតូ ចធ្វើអោយរឿ ងធំ សំ ខាន់បំផុ តចង់រស់នៅអោយមានសេចក្តីសុខ សុភមង្គល សិរិសួស្តី ត្រូវជៀ សវាង ការយ ល់ច្រ លំ គឺត្រូវមាន 4 ប្រការនៅក្នុង

ចិត្តអារម្មណ៍។1. យោគយល់, 2. អនុគ្រោះ, 3. អធ្យាស្រ័យ, 4. សួរនាំស្តា ប់ហេតុផល” ។រាល់ការសរសេររបស់លោកឧកញ៉ាហាក់ដូចជានៅតែបង្ហាញពីក្ដីនឹករលឹកដល់ភរិយា ក៏ដូចជាកូនៗ ខណៈពេលដែលលោក និងភ រិយាបានលែ ងលះ គ្នារួចទៅ ហើយនោះ៕