នារីម្នាក់ឡើ-ង–ផ្ទះសំ-ណា-ក់-ជា-មួ-យ-ប្តី-គេ ត្រូវប្រ-ពន្ធ-គេតា-មទា-ន់-ថតវីដេអូបង្ហោះ(មានវីដេអូ)

0
64
views

ថ្មីៗនេះមានរឿងគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងធ្វើអោយមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មខ្លាំងទៅលើស្ត្រីម្នាក់ មានប្ដីដែលកំពុងតែ–ជា-ប់-ព-ន្ធនាគារ រួចក៏បានបែកគំនិតទៅទាក់ទងប្ដីរបស់អ្នកដទៃដើម្បីកំដអារម្មណ៍ ពេលដែលប្ដីផ្ទាល់ខ្លួនកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែស្រាប់តែត្រូវប្រពន្ធគេតាមទាន់ ឈ្លោះគ្នាផ្អើលតែម្ដង។បើតាមការទម្លាយចេញពីផេកមួយឈ្មោះថា Oun Leak បានឲ្យដឹងបែបនេះថា ៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“មើលមុខមីស្រីថោ-កទា-បយកប្ដីគេឲ្យហើយទៅបងប្អូន វាខ្លាំងណាស់យកប្ដីគេហើយហ៊ានឆាតមកជេ-រប្រពន្ធដើមគេទៀត មីថោ-កទាបហ្នឹងមិនដឹងជាជេ-រវាថាម៉េចឱ្យត្រូវទេកាលពីខ្ញុំមិនទាន់មានផុសតាងថាពួកវាទាក់ទងគ្នា វាតេមកប្រាប់ខ្ញុំថាវានឹងប្ដីរបស់បងស្រីខ្ញុំគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាធម្មតាទេ កុំឲ្យបងស្រីខ្ញុំគិតច្រើនប្រយ័ត្នឆ្កួត
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វានិយាយថាកុំគិតច្រើនអី ដល់តែពេលខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំចាប់វាបាននៅលើផ្ទះសំណាក់តែពីរនាក់ វានៅខ្លាំងទៀត ដឹងហើយហើយវានិយាយថាវារាប់អានគ្នាធម្មតា រាប់អានគ្នាធម្មតា
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើផ្ទះសំណាក់តែពីរនាក់ហ្នឹងហើយវានិយាយថាវានឹងមានប្ដីវាហើយប្ដីវានៅក្នុងកុកពេលប្ដីវាចេញមកវិញ វាយកប្ដីវាវិញហើយ វាយាយថាវាឈប់ទាក់ទងគ្នា មិនបានប៉ុន្មាន បងស្រីខ្ញុំនឹងខ្ញុំក៏តាមទាន់វា នឹងប្ដីគាត់ទៅនៅផ្ទះមីស្រីថោកទាបនិងរាប់ខែ ដល់តែពេលទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងបងស្រីខ្ញុំក៏និយាយជាមួយប្ដីគាត់ តែប្ដីគាត់អត់បាននិយាយអីទេទាញកាបូប…បើកឡានទៅបាត់មិនទាន់អស់ទេបងប្អូននៅមានច្រើនទៀតសូមបងប្អូនជួយស៊ែរម្នាក់មួយផងអរគុណទុកមុន🙏🙏🙏។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

”ចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏ឃើញមានការចូលបញ្ចេញមតិជាហូហែរថា ៖ “ស្រីស្អាតសម័យនេះទុក្ខចិត្តមិនបានទេ ទាំងប្តីគេ ទាំងប្តីខ្ញុំ បារម្ភណាស់រាល់ថ្ងៃនឹង តែញ៉ុមមិនទាន់បានជួបទេ សូមជូនពរឲ្យចែមានសំណាងល្អផងចុះ”។ហើយមានគណនីមួយឈ្មោះថា Daviza Real បានសរសេរថា ៖ “កុំខឹងណាគួរបន្ទោសខាងប្រុសទៅរកគេដល់កន្លែងផងទៅ ខាងប្រុសមុខឡើងយ៉ាប់ហើយចរិកឆ្កែសីអា- ចម៌ទេ ព្រោះឆ្កែម្ចាស់ដាក់បាយអោយសីប៉ុណ្ណាក៏មិនចេះស្កប់ដែរនៅតែលបសីអា- ចម៌ក្រៅផ្ទះ ហើយមីស្រីយកប្ដីគេនោះវិញក៏បាកជេ- រវាដែររោះវាជាមុខរបរពិតរបស់វាគឺដើរយកប្ដីគេ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមជីវិតបើនិយាយអោយចំសំ- ផឹងកាកីផិ- តប្ដីដែលជាប់គុ- ក មីស្រីប្រៀបស្មើរនិងអា- ចម៌អាប្រុសប្រៀ- បបាននិងឆ្កែចឹងលែងក្បាលវាអោយវាទៅយកគ្នាទៅ ហើយយកភស្តទាំងអស់ទៅប្ដឹ- ងលែងក្បាលវាចោលអោយនៅសល់តែ**សំគីសបោលក្បាលទៅរកមីអស់សា- ច់និងទៅ”។ឯ Doung Chan Thida បានសរសេរថា ៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“មនុស្សប្រុសម៉ាគគូកហេតុអ្វីឆ្ងាញ់តែប្តីគេ សម្តីខ្លាំងដាក់ប្រពន្ធដើមចឹងបើប៉ះខ្ញុំអីមិនទុក្ខទេ បន្ទោសខាងស្រីតែម្នាក់ក៏ពិបាក់ដែរ បើបងប្រុសគាត់មានភាពស្មោះត្រង់គ្រាប់គ្រាន់គាត់គ្មានថ្ងៃបន្តោយឲមានអ្នកទីបីចូលមកក្នុងជីវិតទេ បន្ទោសថាស្រីទោងក៏ពិបាក់ បើខាងប្រុសមិនយកខាងស្រីខាងស្រីក៏យកខាងប្រុសមិនបាន៕”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here