ករណីក្មេងប្រុសអាយុជាង១ខួប លង់ទឹកប្រឡាយបឹងទំពុន ពេលនេះត្រូវបានកងកំលាំង៩១១ ស្វែងរកឃើញហើយ…(មានវីដេអូ

0
49
views

នាវេលាម៉ោង ៤និង៥០នាទីរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីក្មេងប្រុសអាយុជា ង ១ខួប

លង់ទឹកប្រឡាយបឹងទំពុន ស្ថិតក្នុងភូមិត្នោតជ្រុំ៣ សង្កាត់បឹងទំពុន២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ខណៈក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរយក អេស្កាវ៉ាទ័រ ធ្វើការកាយរុករក ប៉ុន្តែជាច្រើនម៉ោងនៅតែមិនរកឃើញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រលប់ ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២១នេះ កំលាំងកងទ័ពពិសេសជំនាញ៩១១ បានចុះអន្តាគមន៍ រាវរក ក្មេងធ្លា ក់ប្រ

ឡាយទឹកស្អុយខាងលើ ដោយចំណាយពេលច្រមុជតែបន្តិច ក៏បានរកឃើញ ជាប់នឹងសំណាញ់សំរាម ប៉ុន្តែជាអកុសល បានស្លា ប់ បាត់បង់អាយុជីវិតហើយ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here