មើលរូបភាពមួយសន្លឹកនេះហើយនិយាយមិនចេញទេ….ឡានអត់មានសោរចាក់ ម្ចាស់ផ្ទះទៅធ្វើការអស់ អ្នកជិតខាងខំជួយរុញឡាន

0
1756
views

មើលរូបភាពមួុយសន្លឹកនេះហើយខ្ញុំនិយាយអ្វីមិនចេញទេ….( ឡានអត់មានសោរចាក់ ម្ចាស់ផ្ទះទៅធ្វើការអស់)…ជុំនួសអោយម្ចាស់ផ្ទះ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូននៅភូមិវាល សង្កាត់គោកចក ខេត្តសៀមរាប ទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួយក្នុងហេតុការនេះ នេះគឺជាទឹកចិត្តជួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំង!!
Cr.Soeuy Kem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here