បងប្អូនដែលប្រកបមុខរបរលក់ទឹកអំពៅសូមប្រយ័ត្ន…ទឹកអំពៅមួយកែវ 500៛ ទៅ 1000៛ ប៉ុណ្ណោះ តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានដៃម្ខាងប្រហែលជាត្រូវបាត់បង់

0
209
views

ទឹកអំពៅមួយកែវ 500៛ ទៅ 1000៛ ប៉ុណ្ណោះ តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានដៃម្ខាងប្រហែលជាត្រូវបាត់បង់ អនិចាជីវិត បងប្អូនដែលប្រកបមុខរបរលក់ទឹកអំពៅសូមប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុត 05/03/2019/តាខ្មៅចាស់

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here