អ្នកនាង LoveRiya បង្ហើបថា ធ្លាប់មានប្តីរហូតដល់ចំនួន….(មានវីដេអូ

0
36
views

ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនតិចនាក់ទេពិតជាបានជ្រាបខ្លះៗហើយ នូវទំនាក់ទំនងស្នេហារវាង​អ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ គឺ Love Riya

និង ធ្លាប់តែបង្ហាញមុខគូរស្នេហ៍ជាច្រើនមកហើយ តែនាងបរាជ័យរឿងគ្រួសាររហូត ធ្វើអោយនាងបែកពីម្នាក់យកម្នាក់ថែមទៀត ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកថ្មីៗនេះ អ្នកនាង Love Riya បានបង្ហើបថាខ្លួនធ្លាប់មានប្តីរហូតដល់២០នាក់ ដែលស្រលាញ់ពេញបេះដូង

តែអ្នកដែលនាង ស្រលាញ់ដែរ តែមិនប្រគល់បេះដូងអោយមានជាង២០នាក់

ហើយនាងបន្តទៀត បែកពី១យក១ថែមទៀត យ៉ាងយូរ២ថ្ងៃ នាងថាអាចមានប្តីរហូតដល់៤០នាក់ ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here